Dookoła twierdzy

Stopień trudności: trudny  Czas przejazdu: 4 godziny  Długość trasy: 14.8 km

Pętla Gór Bialskich

Stronie Śląskie → Młynowiec → Przeł. Dział (922 m) → Przeł. Sucha (1001 m) → Bielice → Nowy Gierałtów → Stary Gierałtów → Goszów → Stronie Śląskie...

Droga nad Lejami

Zalew w Starej Morawie → Stara Morawa → Kamienica → Droga nad Lejami (1010 m) → Kletno → Stara Morawa → Zalew w Starej Morawie długość trasy:...

MTB Sienna – Czarna Góra

Sienna → Żmijowa Polana (1049 m) → Droga Izabeli → górna stacja kolei linowej na Czarnej Górze  długość: 7 km / stopień trudności:  bardzo trudna   czas przejazdu:...

Pod Łyścem

Stary Gierałtów → Goszów → Stary Gieratów długość trasy: 14,90 km / czas przejazdu: 2 godz. stopień trudności: łatwa/średnia

Do Lądka-Zdroju

Stronie Śląskie → Strachocin → Stójków → Lądek-Zdrój długość trasy: 6,3 km / czas przejazdu: 45 min stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

Do przejścia gran. na Przeł. Płoszczyna

Bolesławów → Nowa Morawa → Przełęcz Płoszczyna (817 m) → Kamienica → Bolesławów długość trasy: 14,80 km / czas przejazdu: 2 godz. stopień trudności: średnia

Do schroniska na Śnieżniku

Sienna → Przełęcz Żmijowa Polana (1049 m) → Żmijowiec (1154 m) → schronisko „Na Śnieżniku” (na Hali pod Śnieżnikiem 1218 m) → Kletno → Sienna długość: 19,2...

Z widokiem na Ślęże

Stopień trudności: średni  Czas przejazdu: 3 godz  Długość trasy: 38 km Wrocław - Zabrodzie - Tyniec Mały - Krzyżowiec - Pustków Żurawski - Ręków - Stary Zamek -...

Pętla Gór Bialskich – wschodnia

Stary Gierałtów → Nowy Gierałtów → Bielice → Przełęcz Sucha (1001 m) → Przełęcz Dział (922 m) → Stary Gieratów długość trasy: 25,20 km / czas przejazdu:...

Musisz Przeczytać